زمانی که مغز خود را تغییر دهید، ذهنیت شما تغییر می کند و
و زمانی که ذهن تغییر کند، شما می توانید زندگی خود را تحول دهید.

در دهه گذشته، تحقیقات پیشگامانه در فهم ما از مغز انسان ثابت کرده است که مغز قادر است
ساختار و کارکرد خود را در مدت زندگی ما تغییر دهد.

این فرآیند به نام نوروپلاستی به شما امکان می دهد تا قدرت مغز خود را مهار و از آن به سود خود
بهروری کنید.

پدیده نوروپلاستی

مغز مجموعه ای از سلول های ویژه به نام نورون است که با یادگیری تجارب جدید تغییر می کند. این شبکه بهم پیوسته حاوی 10 میلیارد نورون است و هرکدام به 10 هزار نوران دیگر متصل می شوند و از طریق 1000 تریلیون اتصال سیناپسی به یکدیگر سیگنال می دهند واطلاعات را در سطح مغز رد و بدل می کنند.

کارکرد مغز مبنی بر پردازش اطلاعاتی است که ما از طریق پنج حس خود جمع آوری و به آن انتقال میدهیم. ماموریت اصلی مغز حفظ بقاء ما در هر شرایطی است.

دانش ثابت کرده است که مغز طی زیست ما و در هر سنی دائما درحال تغییر ساختار و کارکرد خود است. این پدیده که نوروپلاستی نام دارد به این معنی است که مغز انعطاف پذیر است و نورونها و اتصالات آن در پاسخ به نحوه تفکر، احساس و رفتار ما تغییر می کند.

نوروپلاستی در عمل

تغییرات مفید و ماندگار در افکار، احساسات و رفتارهای ما تنها زمانی اتفاق می افتد که ما آگاهانه کارکرد مغز خود را بهبود بخشیم

این تغییر مداوم یا به نحوی
سودمند یا تصادفی اتفاق
خواهد افتاد

ساختار مغز کاملاً انعطاف پذیر است و در طول زندگی ما تغییر می کند

تغییرات ساختار مغز در چهار مرحله

آفرینش نورون

تولید مداوم نورون های
جدید در مناطق مغزی

سینپس های جدید

مهارت ها و تجربیات جدید
باعث ایجاد ارتباطات عصبی
جدید می شود

سینپس های توانا شده

تکرار و تمرین باعث توانایی
اتصالات عصبی می شود

سینپس های ضعیف

اتصالات استفاده
نشده در مغز ضعیف
شده و از بین می رو

جنبه های مفید و مخرب نوروپلاستی

۱ .مغز همیشه در حال یادگیری است – آن خوراکی که ما به آن می دهیم تعیین می کند که آیا در جهت مفید یا زیان اور تغییر می کند.

۲ .مغز بی طرف است – تفاوت بین خوب یا بد، درست یا غلط را نمی داند.

۳ .مغز هر آنچه را که تکرار می شود یاد می گیرد – هم از افکار، رفتار و عادت های مفید و هم زیان اور. سپس ساختار و کارکرد خود را بر اساس آن آموخته ها تغییر می دهد.

بنابراین، نوروپلاستی مغز می تواند افسردگی، اضطراب، وسواس یا واکنش بیش از حد را توانا کند، یا رشد، موفقیت، شفقت و رفاه را. همه چیز به آن خوراکی که ما به آن می دهیم بستگی دارد.

نوروپلاستی خود-هدایتی

روند تغیرات مغز یک فرایند مداوم است. ما می توانیم این تغیرات را آگاهانه و در جهت پیشروی خود هدایت کنیم، یا آنها به صورت تصادفی و بدون جهت رخ خواهد داد که اغلب مفید نخواهد بود. با انتخاب اینکه آگاهانه نقشی فعال در تغییر ساختار مغز خود داشته باشیم، می توانیم آن را به سود خود شکل دهیم. این مفهوم خود-هدایتی است: آگاهانه مسئولیت هدایت مغز خود را بر عهده گرفتن.

هدایت مفید مغز ساختار آن را بهبود، و کارکرد آن را در چهار حوزه کلیدی افزایش و در نتیجه بر افکار، احساسات و رفتار تأثیر مثبت می گذارد.

این حوزه ها که پیوسته با یکدیگر کار می کنند عبارتند از:

    1.  

۱ .حجم مرکز خطر سنجی مغز Amygdala که مسئول ایجاد ترس است کاهش پیدا می کند. بنابراین، تنش، اضطراب، نگرانی و تمایل به واکنش کاهش می یابد و کاربرد PFC افزایش یافته و کیفیت آرامش، تفکر، توجه، خلاقیت و سلامت جسمی افزایش پیدا می کند.

۲ .حجم و ظرفیت لبه جلویی مغز یا Anterior Circulate Cortex افزایش پیدا می کند. این افزایش سبب توسعه کاربرد فرآیندهای یادگیری، خود تنظیمی، تمرکز، توجه، حل در گیری و انعطاف پذیری می شود.

۳ .حجم و ظرفیت لایه جلویی مغز Prefrontal Cortex افزایش پیدا می کند. این افزایش سبب توسعه کاربرد فرآیندهای منطق، عملکرد های اجرایی، برنامه ریزی، حل چالش و تنظیم احساسات می شود.

۴ .حجم و ظرفیت Hippocampus افزایش پیدا می کند. این ناحیه مسئول یادگیری و حافظه است و مستعد ابتلا به استرس و اختلالات مرتبط با استرس مانند افسردگی و یا PTSD می باشد. این افزایش سبب جلوگیری از استرس مزمن و اختلالات مرتبط با آن می شود.

بهبود ساختار و کارکرد این چهار حوزه کلیدی مغز ما را توانا می کند تا سازنده فکر کنیم، تصمیم گیر ی هایمان آگاهانه وقاطع بشوند وازمهارت های لازم زندگی مانند آرامش، انعطاف پذیری، برنامه ریزی بهتر، حل چالش ها و مهم تر از همه، روابط خوب، تندرستی و شادی بهرمند شویم.

فعال سازی نوروپلاستی مفید

ارتباط مغز، ذهن و افکار

هدایت زندگی به روشی موثر و رضایت بخش بستگی به نحوه استفاده از ذهن دارد. ذهن دریچه ورود به مغز است و دسترسی ما به ذهن ازطریق افکار است. بنابراین، با هدایت سازنده افکار، از آنجا که آنها بلافاصله در مغز رد می گذارند، می توانیم آگاهانه ذهن خود را تحت نفوذ مفید قرار دهیم و پس کارکرد مغز را به نحوی عمیق و ماندگار بهبود بخشیم.

کارکرد تحول یافته مغز منجر به یک ذهنیت سازنده می شود که ما میتویم آن توانایی را برای یادگیری، رشد و انگیزه و انعطاف پذیری که لازمه دستیابی به اهدافمان هست استفاده کنیم.

References

1. Stanford University &Harvard Medical Center Study
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Neuroplasticity
3. Ibid
4. Ibid

Copyright 2015 | YouLeadYou | All Rights Reserved (Certain images courtesy of Freepik & Pixabay)