راهکار سازمانی است که آموزش و مشاوره مبتنی بر دانش های مغز و روانشناختی
کاربردی برای یاری به افراد، تیم ها و سازمان ها در جهت رسیدن به پتانسیل و اهداف خود
ارائه می دهد.

موسس/ مدیرعامل

ناصر صالحی نیا (PhD) ،پژوهشگر، نویسنده و مدرس در دانش مغز و روان شناختی است. وی تاکنون دو کتاب ”خودراهبری :هدایت خود به وسیله کاربرد های مغز“ و “رهبری هوشمند: استفاده از قدرت مغز برای دستیابی به پیروزی (در حال انتشار) را به رشته تحریر درآورده است.

زمینه تمرکز و پژوهش ایشان شبکه درکی مغز به نام (DMN) است، و اینکه چگونه عادت های ذهنی ما، باورهایمان, شرایط روزمره و یا آسیب هایی مانند تروما موجب بیش از حد فعال شدن این شبکه می شوند، تأثیر منفی بر کارکرد مغز و سپس افکار، احساسات و رفتارهای ما می گذارند و سریعا منجر به بازدارندگی ما از دستیابی به توانایی های شخصی و هدایت مفید زندگی خود می شوند.

هدف آموزش های ایشان ارائه مهارتهای ملموس و کاربردی مبتنی بر دانش مغز و ذهن برای بهبودی این شبکه درکی است تا بتوانیم به توانای های حقیقی و به هدایت زندگی دلخواه خود چیره شویم.

علاقه شخصی ناصر کمک به رشد و توسعه افراد و جوامعی است که در آن مردم با مهربانی و در صلح و آرامش همزیستی کنند.

وی کار علمی خود را به عنوان یک پژوهشگر و دستیار تحت راهنمایی دکتر استن گراف، روانپزشک مشهور مغز و اعصاب، نویسنده و بنیانگذار SEN آغاز کرد.

ایشان همچنین مؤسس و مدیر کل چندین سازمان موفق می باشد. از جمله: بنیان گذار سازمان راهکار در ایران, (rah-kar.org) و مؤسسه ی وابسته به آن در خارج از ایران, (youleadyou.net) که با استفاده از دانش نوین مغز، زبان شناسی، تفکر سیستمی و دانش خود راهبری به افراد، مدیران و سازمان ها برای سازنده تر شدن و رسیدن به اهداف و بهره وری برتر آموزش و مشاوره می دهد.

مؤسس و مدیر مؤسسه Inovia که ارائه کننده خدمات مشاوره استراتژیک، آموزش مدیریت و ایجاد پیشرفت با استفاده از ترفندهای جدید رهبری و بهبود ارتباطات انسانی به منظور پیشرفت و افزایش بهره وری است.

بنیان گذار، مدیر کل و رئیس هیئت امنای InterTrade System Corporation ،یک شرکت پیشگام تجارت الکترونیک که به منظور بهبود عملکرد در بزرگ ترین زنجیره ی صنایع محصولات غذایی و دارویی ایالات متحده تأسیس شد. آن شرکت به وسیله ی شرکت سهامی کانادایی Mediagrif Technologies خریداری شد.

ایشان همچنین دارای چندین گواهینامه مربی ارشد در دانش های زیر می باشد:

NLP, Appreciative Inquiry, Neurofeedback, Psycho-Cybernetics, Open Space Technology, Avatar, Gestalt, Leadership Development

.Ericksonian Hypnosis &

ناصر از سال ۱۳۷۱ به پشتوانه ی سال ها تجربه و با ترکیب دانش مغز و روانشناختی و کاربردی عملی آنها برای کسب مهارت در رشد و پیشرفت فردی و زمینه های مختلف سازمانی، سمینارها و کارگاه های متعددی برگزار کرده اند.

برای مشاهده بیوگرافی کامل حرفه ای لطفا اینجا را کلیک کنید.

خانم زهره قاسمی
مدیر اجرایی

با سال ها تجربه موفق مدیریت اجرایی و مالی با مجموعه های شناخته شده مانند شرکت همایش سازان امروز، موسسه خیریه محک و شرکت قفلیران، خانم قاسمی مدیر اجرایی و عضو هیئت مدیره موسسه راهکار هستند.

Copyright 2015 | YouLeadYou | All Rights Reserved (Certain images courtesy of Freepik & Pixabay)